Hoe werkt het?

De 200 studentenstudio’s aan het Gerbrandypad in Utrecht hebben een gezamenlijke energieaansluiting. SSH koopt als verhuurder de elektriciteit, het water en de stadswarmte centraal in. Daarna worden deze eerlijk verdeeld door de verrekening servicekosten energie.

De financiële administratie voor de servicekosten energie wordt door InWarmte namens SSH uitgevoerd. Om alles goed te meten heeft de SSH aan InWarmte gevraagd om in elke meterkast 4 tussenmeters aan te brengen die het verbruik van koud water, warm water, warmte en elektriciteit van elke studio meten. Eén keer per jaar ontvangt u (uiterlijk op 30 juni van elk kalenderjaar) een afrekening. In de tussentijd kunt u uw verbruik inzien via het klantenportaal van InWarmte.

 

  1. Voor de servicekostenverrekening van energie kunt u u aanmelden via de aanmeldpagina. Wanneer InWarmte de aanmelding heeft verwerkt, ontvangt u een persoonlijke login voor het klantenportaal. In het klantenportaal kunt u de stappen volgen om uw aanmelding te voltooien en kunt u de ‘overeenkomst voor verrekening van servicekosten energie’ afsluiten met InWarmte.
  2. Maandelijks betaalt u een voorschot van €60,- voor het gebruik van koud water, warm water, verwarming en elektriciteit. U kunt handmatig, via iDEAL of via automatische incasso betalen op het rekeningnummer van InWarmte voor dit project: NL08 TRIO 0320 2665 40. De hoogte van het voorschot wordt jaarlijks voor alle gebruikers vastgesteld.
  3. Met de geïncasseerde voorschotten betalen wij elke maand alle leveranciers zodat iedereen gebruik kan maken van water, warmte en elektriciteit. We houden een detailadministratie bij van ingekochte en doorgeleverde energie zodat u aan het van het jaar een overzicht servicekosten energie ontvangt.
  4. Via het klantenportaal van InWarmte (bereikbaar via www.gerbrandypad-energiekosten.nl) kunt u uw verbruik en voorschotten inzien. Ook kunt u in het klantenportaal uw betaalvoorkeuren wijzigen.
  5. U ontvangt 1x per jaar een eind- of jaarafrekening servicekosten energie. Deze ontvangt u uiterlijk 30 juni van elk kalenderjaar. Ook als u verhuist ontvangt u de eindafrekening pas het kalenderjaar na uw verhuizing!

 

Maandelijks voorschot

We brengen u maandelijks een voorschot in rekening. Dit voorschot bestaat uit de vaste kosten (vastrecht) en geschatte verbruikskosten. Uw verbruik is van veel factoren afhankelijk. Het is daardoor voor de SSH onmogelijk om uw verbruik direct goed in te schatten. Bij nieuw opgeleverde woningen moet bovendien rekening gehouden worden met extra verbruik omdat er nog ‘bouwvocht’ in de woning zit dat moet opdrogen. Het is mogelijk dat er ‘meevallers’ of ‘tegenvallers’ bij uw eindafrekening ontstaan door een onjuist ingeschat verbruik. U kunt de SSH dan ook niet verantwoordelijk stellen wanneer wij uw verbruik onjuist hebben ingeschat. In de loop van de tijd zal het steeds beter mogelijk zijn een passend voorschot voor uw verbruik te bepalen.

Eens per jaar ontvangt u een eind- of jaarrekening op basis van uw werkelijke verbruik.

  1. Heeft u met het maandelijkse voorschot teveel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  2. Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.

 

Hoe stellen wij de eind- of jaarrekening servicekosten energie op?

Om te bepalen hoeveel 1 m3 drinkwater, 1 GJ warmte, 1 kWh elektriciteit precies kost, moeten we een volledig kalenderjaar energie inkopen en doorleveren. We tellen per categorie alle facturen bij elkaar op en delen dit bedrag om een prijs per eenheid te bepalen. Als we de laatste factuur voor december hebben ontvangen, weten we precies wat de vaste en variabele kosten zijn voor water, warmte en elektriciteit zijn. U betaalt dan 1 / 200e van de vaste kosten en het door uw tussenmeter geregistreerde deel van de variabele kosten. Een overzicht van de voorschotfacturen en totale kosten / verbruiken is te downloaden via het klantenportaal van InWarmte. Na afloop van het kalenderjaar kan het maximaal 6 maanden duren voordat we alle facturen hebben ontvangen en verwerkt. De eind- of jaarafrekening servicekosten energie ontvangt u dus uiterlijk op 30 juni van elk volgend kalenderjaar.

 

Let op: alle studio’s aan het Gerbrandypad zijn gezamenlijk aangesloten op energie, waardoor u in dit gebouw geen vrije keuze heeft voor een energieleverancier. InWarmte levert niet de energie en is slechts verantwoordelijk voor de verrekening van de servicekosten energie. Het water wordt geleverd door Vitens, de stadsverwarming wordt geleverd door Eneco en voor de elektriciteit selecteert de SSH een leverancier die in Nederland groene stroom opwekt.

 

Eigendom

Het systeem, inclusief meterkast en verbruiksmeters, is eigendom van de SSH. Elke twee woningen hebben gezamenlijk een meterkast. Deze is voor beide huurders en de beheerder van het pand toegankelijk. Ga voorzichtig om met de afleverset en verbruiksmeter. Hang of monteer niets op, aan, boven of onder de afleverset. Zet ook niks in de meterkast om schade, lekkage, storingen en vooral brand te voorkomen. De plek waar de afleverset staat, moet goed toegankelijk zijn en blijven, voor bijvoorbeeld calamiteiten, storingen of voor inspectie of reparatie door of namens de SSH. Wordt er toch iets beschadigd of is de verzegeling verbroken? Neem dan direct contact met ons op.